Brothers_blacksmoker_hires-200×300

Der hvor havbunner sprekker opp, dannes «black smokers» som bringer med seg verdifulle mineraler fra jordas indre og avsetter dem på havbunnen.
Foto: Oceanic and Atmospheric Administration

Denne svarte skorsteinen har fått navnet “brødre”. Foto: Oceanic and Atmospheric Administration

Denne svarte skorsteinen har fått navnet “brødre”.
Foto: Oceanic and Atmospheric Administration