Menneskehjernen

Disse to bildene viser menneskehjernen. Området som kalles amygdala er markert med sirkel og pil. Data fra amygdala ligner på data som NTNU-forskerne har funnet i nattsvermerens laterale horn. (Illustrasjon: NTNU)

Disse to bildene viser menneskehjernen. Området som kalles amygdala er markert med sirkel og pil. Data fra amygdala ligner på data som NTNU-forskerne har funnet i nattsvermerens laterale horn. (Illustrasjon: NTNU)

Disse to bildene viser menneskehjernen. Området som kalles amygdala er markert med sirkel og pil. Data fra amygdala ligner på data som NTNU-forskerne har funnet i nattsvermerens laterale horn. (Illustrasjon: NTNU)