Hus Norske kroner

De som investerer i bolig i dag bør ikke bare ta høyde for at renten etterhvert vil stige, men også at skattereglene kan bli endret i retning av hardere beskatning av bolig. Foto: Thinkstock

De som investerer i bolig i dag bør ikke bare ta høyde for at renten etterhvert vil stige, men også at skattereglene kan bli endret i retning av hardere beskatning av bolig. Foto: Thinkstock