Kinesisk landsby global helse Foto Thinkstock

poverty – poor housing in Chinse village

Geir Arild Espnes har tatt initiativ til et tverrfaglig forskningssamarbeid for å skape helsefremmende, smarte bomiljøer for fremtiden. Her fra Kina. Foto: Thinkstock