Lirypespor redigert

Grop etter lirype. Når fuglene forlater gropa om morgenen, ligger det ofte ekskrementer igjen i bunnen. Foto: Olav Hogstad

Ryper og orrfugl har soveplass på bakken. I kaldt vær overnatter de ofte under snøen for å holde bedre på kroppsvarmen; de går i «dokk». Som regel ligger det igjen ekskrementer i bunnen av gropa. Foto: Olav Hogstad