http://pictures.seafood.no

Torsk, Gadus morhua L, Cod, Morue, Cabillaud, Dorsch, Kabeljau, oppdrett, oppdrettsanlegg, torskeoppdrett, mære, anlegg, miljø

Undervannsbilder av torsk tatt i anlegg