Leif-Tronstad-1

Gestapo var på sporet av Tronstad, og i 1941 dro han til Sverige og derfra videre til Storbritannia. Her ble han kurset ved den norske brigaden i Skottland. Han fikk etter hvert majors grad og jobbet for det norske forsvarsdepartementet Kilde: Leif Tronstad. Arkiv [Tek.60] (NTNU UB)