oppdeling grid programmering

For å simulere utvinning av olje, deler forskerne reservoaret inn i små biter eller celler, og beskriver hvordan oljen flytter seg fra celle til celle. Illustrasjon: Anvendt matematikk, SINTEF IKT