Carbon storage at Sleipner

Utvinning av olje og gass. Lagring av CO2.

Artist impression som viser oljeplattform over gjennomskårede geologiske lag på sokkelen.

Sikrere viten om tåleevnen til stein i oljereservoar kan øke utvinningsgraden utover det som har vært ansett som forsvarlig til nå, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon: Statoil