rotte

– Rotter, og sannsynligvis mennesker, kan lager et mentalt kart for hvert sted.