May-Britt og Edvard Moser sammen med medvinner John O'Keefe. Foto: Gunnar Hansen, NTNU

Talentstrømmen må snus

  • Publisert 08.12.14

NTNUs rektor Gunnar Bovim er opptatt av at stortalentene skal ha muligheter i Skandinavia, og mener nobelprisen kan gi et løft.

Norge er i dag råvareprodusent når det gjelder vitenskapelig talent, skriver NTNU-rektor Gunnar Bovim i rektoratets blogg. Han mener det er mye å lære av arbeidet rundt nobelprisen til ekteparet May-Britt og Edvard Moser.

Skandinaviske land må være attraktive i den ekstremt skarpe internasjonale konkurransen vi møter, heter det i innlegget som også er publisert i Aftenposten 8. desember.

Videre heter det: «Mange har studert hos oss, startet opp en lovende vitenskapelig karriere – for så å fullføre i utlandet. Nå må vi snu strømmen! Vi må innse at vi har alle forutsetninger for å hente de største talentene hit.

Nobelprisen er en anerkjennelse av hva som er mulig å få til ved NTNU, i Trondheim, i Norge. Slik har den betydning for hele forsknings-Norge.

Det var lett å la seg smitte av begeistringen som oppsto i oktober. Begeistring kan gå over. Når jeg likevel tror at dette kan være epokegjørende for norsk forskning som helhet, skyldes det reaksjonene etter prisen. Flere spør nemlig: «Hva kan vi lære? Hvordan kan dette gjenskapes i andre miljøer?» Ingen er mette av suksessen, alle vil at den skal brukes til å inspirere!» står det i rektoratets blogg.