Leppefisk.Oppslagsbilde

Berggyltforskningen ved SeaLab, som drives av NTNU og SINTEF, er en del av det store forskningsprosjektet «Produksjon av berggylt». Også voksne individer inngår i forskningen. Foto: Idun Haugan, NTNU

Berggyltforskningen ved SeaLab, som drives av NTNU og SINTEF, er en del av det store forskningsprosjektet «Produksjon av berggylt». Også voksne individer inngår i forskningen. Foto: Idun Haugan, NTNU