rep_moser_old

1996: May-Britt og Edvard Moser

1996: May-Britt og Edvard Moser

Starten: I 1996 flyttet ekteparet til Trondheim og begynner arbeidet ved NTNU, hvor begge får seg jobb som førsteamanuenser i biologisk psykologi. Foto: Bente Haarstad