Disse fem studentene er de første som får dobbel master fra både Shanghai og Trondheim. Geping Zhao, Jie Xiong, Jingjing Ye, Jacob Mann og Hanne Thorshaug Andresen.

Dobbel mastergrad fra NTNU og Kina

  • Publisert 16.12.14

Det første kullet har mottatt doble mastergrader fra Shanghai og NTNU.

Fem studenter har forsvart sine mastergrader ved på Shanghai Jiao Tong University (SJTU). De mottok ett vitnemål fra NTNU, og ett fra SJTU, derav navnet Double Degree. De fem har studert varmepumpeteknologi.

Denne «Double Master Degree» kommer som et resultat av arbeidet med Joint Research Centre (JRC) som ble opprettet i 2010 mellom NTNU og SJTU.

De fire kinesiske studentene Jie Xiong, Geping Zhao og Jingjing Ye fikk følge av to  norske, Hanne Thorshaug Andresen og Jacob Mann. Weiqing Chen tar i tillegg graden like over nyttår. Planen er at disse skal bli de første av mange.

Kontaktperson for denne avtalen er professor Trygve Magne Eikevik.

NTNU undertegnet nylig en avtale med Tsinghua University i Beijing om felles forskningsprogram på energiområdet. Dette universitetet er blant de mest prestisjetunge i Kina, og satser tungt på teknologi. Kontaktpersoner for denne avtalen er leder for satsningsområdet energi, Olav B. Fosso, og tidligere leder for samme område, professor Arne Bredesen.