Figur 4

Under munningsranden er det risset inn to krigerfigurer med spisse hjelmer. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Under munningsranden er det risset inn to krigerfigurer med spisse hjelmer. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet