Takk på ulike språk

Språkforskere har argumentert for at det er noen abstrakte språklige regler eller byggeklosser som vi mennesker er født med. Foto: Thinkstock

Vi er en del av små eller store språksamfunn der språket spiller en viktig rolle. Foto: Thinkstock