I et vanskelig europeisk arbeidsmarked skal den nye møteplassen gi nye muligheter for både arbeidsgivere, kommende arbeidstakere og lærere. Foto: Thinkstock

Ny møteplass kan skape nye jobber

Et virtuelt samfunn skal bringe næringslivet tettere sammen med studenter og lærere.

– Det er veldig tidlig ennå, sier Peter Gray fra NTNU, som leder arbeidet med å skape den nye, virtuelle møteplassen.

Møteplassen skal gi tettere samarbeid mellom arbeidsgivere og skoler på høyere nivå. I et vanskelig europeisk arbeidsmarked skal dette gi nye muligheter for både arbeidsgivere, kommende arbeidstakere og lærere.

– Det vil begynne som et kontrollert eksperiment, og blir utvidet senere, forklarer Gray.

EU er involvert i dette programmet, som kalles VISConti. Programmet skal bryte ned barrierene mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet, men uten å finne opp hjulet på nytt, heter det i en prosjektbeskrivelse.

Blant hovedmålene til VISConti er altså å opprette og bli et virtuelt samfunn der studenter og lærere kan knytte seg til kontakter fra næringslivet, der ideer utveksles, du kan få ideene vurdert av likesinnede, samtidig som du driver nettverksbygging.

Det handler om å skape en virtuell kultur der alle lærer av alle. Områdene naturvitenskap, teknologi og IT nevnes spesielt, men også tilgrensende områder skal med.

Alle lærer

Om dette fungerer, kan det ligge fordeler i det for alle parter, mener Gray. Næringslivsfolkene kan få tilgang på nye ideer og potensielle arbeidstakere. Spesielt i dagens økonomiske situasjon kan det være vanskelig å se nye måter å gjøre ting på, eller satse på nyskaping. Her kan bedriftene få hjelp til å se nye muligheter.

Samtidig er det meningen at studentene skal bli mer inspirert til å følge en karriere innenfor naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Mange europeiske studenter hopper av i dag, siden mulighetene for å få en karriere innenfor eget fagfelt er vanskelige i dagens arbeidsmarked. Med dette opplegget kan studentene også få et innblikk i hva slags egenskaper arbeidsgivere etterspør.

Mange europeiske studenter hopper av i dag, siden mulighetene for å få en karriere innenfor eget fagfelt er vanskelige i dagens arbeidsmarked. Foto: Thinkstock

Mange europeiske studenter hopper av i dag, siden mulighetene for å få en karriere innenfor eget fagfelt er vanskelige i dagens arbeidsmarked. Foto: Thinkstock

Tanken bak er dessuten at lærere skal få en mer strukturert tilnærming til vurdering av studentprosjekter, som igjen skal gjøre det lettere å vurdere ideer og konsepter i VISConti. Lærerne møter andre i samfunnet som utfører oppgaver på andre måter, og får dermed se nye løsninger og arbeidsmåter som kan fungere bedre for dem.

Starter nå

Tre universitet, sju skoler tilknyttet EU-prosjektet VET (Vocational Education and Training) og sju andre organisasjoner er med. Arbeidet startet i september. I høst hadde de sitt første møte, så dette er altså helt i startfasen.

Program for lærerutdanning ved NTNU er involvert med Britt Karin Støen Utvær, Klara Rokkones, Agneta Knutas og Trond Hallgeir Buland. De skal jobbe med å integrere VISConti med andre internasjonale samarbeidsprogram.

Programmet er også en del av EU 2020, som er en EU-strategi for vekst de nærmeste årene. Derfor er da også VISConti blitt del av Erasmus +, som er et EU-program for unge folk, utdanning, trening og sport.

Senter for internasjonalisering av utdanning er svært interessert i å følge utviklingen innenfor VISConti, siden det er et av de første prosjektene som får støtte fra Erasmus +.

Kjønnsbalanse

VISConti er også med i et annet prosjekt tilknyttet Erasmus +. Dette programmet er STING (STEM Teacher Training Innovation for Gender balance), som jobber for bedre kjønnsbalanse innenfor undervisning i matematikk og naturfag.

STING begynner over nyttår, og er et viktig prosjekt for EU. En god del jenter i Europa skal kvie seg for å begynne med karrierer innenfor naturfagene, siden de da må bryte et kjønnsrollemønster, fordi de ikke har kvinnelige rollemodeller og på grunn av gammeldagse holdninger blant menn innenfor noen fagfelt, som IT.