Etiopiske kvinner på vei hjem med drikkevann som de har hentet fra en dam. Foto: Thinkstock

Vann – verdens viktigste ressurs!

Kronikk publisert 16.10.14

For bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet. Den 19. oktober foregikk årets TV-aksjon «Vann forandrer alt».

En stor del av verdens befolkning lider på grunn av vannmangel. I Norge har vi i utgangspunktet nok vann for å forsyne hele verden med rent drikkevann og vi har mye kunnskap om forvaltning av vannressursene. Vann er imidlertid ikke et vanlig gode som kan pakkes og sendes til hele verden med hilsen fra Norge. Derfor blir det viktig å dele vannkunnskapen vår med verden.

I dag lever vi i en verden hvor 783 millioner mennesker fortsatt mangler tilgang til rent drikkevann, 345 millioner i Afrika alene.

Ved NTNU utdanner vi fagfolk som skal forvalte vannressursene i de kommende generasjonene. Vi er mest opptatt av de nære behovene i vårt eget samfunn, og det er kanskje vanskelig å se at det vi lærer våre studenter i dag, har direkte sammenheng med at flere mennesker i utviklingsland skal få tilgang på rent drikkevann. Men vannressursene finnes også i fattige deler av verden og kunnskaper vi gir dagens studenter kan bidra til at de utnyttes bedre og sikrere.

Kunnskap og utdanning

Forvaltning av jordens vannressurser har lenge blitt anerkjent som livsviktig for menneskeheten, helt siden Earth Summit i Rio i 1992 (Ch18, agenda 21), frem til FNs millenniumsmålsetninger, som stadfestet et mål om en halvering i antall mennesker uten tilgang til rent drikkevann innen 2015. Da blir vannkunnskap essensielt, sammen med teknologiske løsninger for bedre forvaltning.

Ved Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU utdanner vi teknologer som skal utvikle fremtidens teknologi for rensing av drikke- og avløpsvann, styring og utvikling av bærekraftige urbane vannsystemer, håndtering av ekstremvær og store mengder overvann, flom og erosjonskontroll, samt forvaltning av våre vannressurser og produksjon av mer miljøvennlig vannkraft.

Forskning for framtidens løsninger

Forskningen vi utøver i dag krever ofte avansert elektronikk og datasystemer, for eksempel i forbindelse med automatisert varsling og kjemikaliedosering for vannrensing basert på automatisk prøvetakning. Da er det lett å tenke at dette ikke bidrar til rent drikkevann i Afrika, eller andre steder som mangler tilgang til rent drikkevann. Morgendagens teknologi gjør imidlertid dagens teknologi billigere og mer tilgjengelig for alle.

Rent vann forandrer alt. Foto: Thinkstock

Rent vann forandrer alt. Foto: Thinkstock

Et eksempel er utvikling av GPS-teknologi. For bare noen år tilbake var GPS-loggere dyre og store enheter som fort kunne koste mange tusen kroner stykket. I dag får vi kjøpt rimelige små GPS-loggere på størrelse med en minnepinne, som vi kan putte i lommen og spasere rundt med i dagevis.

«Hva har dette med vann å gjøre?», tenker du kanskje nå.

Med tusenvis av GPS-loggete punkter med terrenghøyde for en by kan vi for eksempel lage et mye bedre flomkart enn vi har kunnet før. Det kan brukes i risikoanalyser for sårbarheten av kostbar infrastruktur i samfunnet.

Tilsvarende utvikling av sensorer kombinert med mobiltelefoni kan brukes til å overvåke vannkvaliteten i mange hundre drikkevannsbrønner i spredt bebyggelse.

Kunnskap for en bedre verden

Som nasjon må vi fortsette å investere i teknologi og forskning, som kan skape resultater som bidrar til en bedre verden. NTNUs visjon uttrykker nettopp det: Kunnskap for en bedre verden.

De sivilingeniører vi utdanner må i tillegg til faglig ballast utrustes med empatiske og omsorgsfulle holdninger utover egen vennekrets og familie. Fremtidens teknologer må bry seg og ønske å bidra til å spre kunnskap og bygge en bedre verden med en mer rettferdig fordeling av naturressursene.

Ifølge Norsk Vann har vi i Norge vann nok til å forsyne hele verden med rent drikkevann. Det er dessverre ikke enkelt å transportere drikkevann til hele verden.

Vi kan imidlertid utdanne sivilingeniører med vannkunnskap, og nettopp kombinasjonen vann og kunnskap er essensen av undervisnings- og forskningsaktivitetene ved Institutt for vann- og miljøteknikk.

Slik kompetanse, sammen med lokal kunnskap, kan bidra til å gi alle mennesker tilgang på rent drikkevann.

NTNU utdanner sivilingeniører som skal bidra til å utvikle og forme morgendagens verden, og utdanningen må vise koblingen mellom teknologi og kunnskapsformidling, og oppnåelsen av FNs millenniumsmålsetninger.

«Vann forandrer alt»

Den 19. oktober foregår årets TV-aksjon «Vann forandrer alt». Pengene går til Kirkens Nødhjelp. Siktemålet er å kunne gi en million mennesker varig tilgang til rent vann.

For bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet.

Bruk muligheten til å støtte en god sak, som kanskje er et av de viktigste stegene vi tar mot å gjøre kunnskap enda mer tilgjengelig for alle verdens kommende generasjoner.