Hvordan og hva blir 5G? Norske forskere følger utviklingen med argusøyne. Foto: ThinkStock.

Spesialgruppe følger 5G-utviklingen

  • Av
    Publisert 22.10.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

En gruppe norske forskere har fått i oppgave av Forskningsrådet å følge med hva som skjer innenfor femte generasjon av trådløse systemer (5G) i Europa. Informasjonen skal gå videre til norsk industri.

At vi trenger mer datakapasitet, er det liten tvil om. I tillegg til milliarder av dingser som er koblet til hverandre, overtar de trådløse nettene stadig mer av trafikken ut til brukere av film og video. Det er gjort anslag på at datatrafikken vil øke tusen ganger innen 2020 og at antallet terminaler også vil mangedobles.

Interessegruppen “5G Special Interest Group” arbeider i fellesskap for å kunne markedsføre norske forskningsinteresser.

– Hensikten er å få med norsk industri på søknader rettet mot Horizon 2020 – EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon for de neste sju år, forteller Isabelle Tardy på SINTEF IKT. – I gruppen er det både industrielle og akademiske forskningspartnere, som SINTEF, UiA, UiO/UNIK, NTNU, Simula, UiB, FFI, Telenor og ABB.

Stadig raskere versjoner

Fra før av har vi de tidligere versjonene, helt fra 1G ble innført i 1981 til 4G som kom i 2012. For hver gang har det vært høyere hastighet på dataoverføringer, opp til en full IP- basert 4G-løsning med kapasitet som kan oppleves lik den WiFi har.

Snart kommer en 5. generasjon, men det er uklart hva den vil løse, når den kommer på markedet og hvordan den blir lansert. Enkelte tror at 5G-nettet vil bli hundre ganger raskere enn 4G, og at man vil kunne laste ned en helaftens spillefilm i løpet av ett sekund!

Konkurransen er i hvert fall knallhard. Samsung Electronics mener for eksempel at de har utviklet kjerneteknologi som skal hjelpe dem å levere høyhastighets datatilkoblinger til forbrukere innen 2020. Dataoverføring skal kunne gå flere hundre ganger raskere enn gjeldende 4G-nettverk.

Allerede i fjor vår meddelte selskapet at de var i ferd med å utvikle “verdens første 5G-system”. Kjerneteknologien hadde da en maksimumshastighet på 10 Gbps (gigabit per sekund). I tester ble det sendt data med 1,056 gbit/s (1.056 mbit/s) over en avstand på opptil to kilometer.

Og Samsung er ikke alene om  å kunngjøre at de har utviklet 5G kjerneteknologi. Også selskapet NTT DoCoMo bekreftet i vinter at de hadde  gjennomført en vellykket 0Gbps trådløstest. Men mange tar utspillene med en klype salt, og mener påstandene er sterkt overdrevet.

– Hastigheten vil uansett aldri bli høy nok til at den oppleves som uendelig, kommenterer Tardy. – Det vi vet er at kapasiteten om få år blir for liten til å kunne betjene alle applikasjoner samtidig på mange terminaler til et fornuftig kostnads- og energiforbruk.

Om få år vil kapasiteten bli for liten til å kunne betjene alle applikasjoner samtidig på mange terminaler til en fornuftig kostnad og energi forbruk.

Om få år vil kapasiteten bli for liten til å kunne betjene alle applikasjoner samtidig på mange terminaler til et fornuftig kostnads- og energiforbruk. Ill: Blogspot.com

Flere aktører på banen

I tillegg til telekommunikasjons-operatører og leverandører, er det stadig flere aktører som ønsker å delta i utviklingen av 5G. Dette kan være distribusjonsaktører og leverandører av internettplattformer, men også aktører innenfor bil- og trafikksikkerhet eller innen overvåking og fjernkontroll for å nevne noen bransjer.

–Noen påstår også at om få år vil alle nettverk kunne nås på en sømløs, koordinert måte. Med en del eksisterende overlappende teknologier, kan 5G sammenlignes med en stor paraply av ulike teknologier, sier Tardy.

Informasjon og visjoner

Interessegruppen finansieres av Norges Forskningsråd. Både industrielle og akademiske partnere med interesse for 5G er med for å profilere seg og for å få informasjon fra EU-møter og konferanser.

–Telenor er, som eneste industrirepresentant fra Norge, med som styremedlem i EU-organet NetWorld2020. De rapporterer markeds- og teknologivisjoner inn til oss. 5G-SIG oppfordrer herved flere norske selskap til å delta. Vi bør speile hva disse er opptatte av. Det er vår oppgave, sier Isabelle Tardy.