Regasco 2010

Deltakende bedrifter skal ta i bruk forretningsmodeller med fokus på bærekraft,ansvarlighet og delt verdiskaping. Foto: Sisvi.no

Deltakende bedrifter skal ta i bruk forretningsmodeller med fokus på bærekraft,ansvarlighet og delt verdiskaping. Foto: Sisvi.no