Slik ble Norge rikt

Norges naturressurser er grunnlaget for vår rikdom. En ny lærebok tar for seg temaet.

Norges naturressurser har lagt grunnlaget for vår økonomiske velstand. God forvaltning har vært nødvendig.

En ny lærebok fra Gyldendal tar for seg disse ressursene ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

«Naturressursenes økonomi» vil gi kunnskap om dette ressursrike landet, om økonomien og om de involverte institusjonene.

Gjennom 14 kapitler behandles fisk, skog og økosystemtjenester, vannkraft, oppdrettsfisk, jordbruk, olje og gass og mineraler. Alt som har gitt oss økonomiske muligheter som knapt finner sin like i verden.

Målet er å gi universitets- og høyskolestudenter, beslutningstakere og analytikere et nødvendig teoretisk grunnlag for en økonomisk analyse av hvordan vi utnytter og forvalter de store naturressursene våre.

Boken er redigert av professor Anders Skonhoft ved NTNU og professor Ola Flåten ved UiT Norges arktiske universitet.