Myke materialers fysikere

Fremragende forskere på myke materialers fysikk samles i Videnskapsakademiet i Oslo mandag og tirsdag i denne uken.

Myke materialer er ofte på grensen mellom fluider og faste stoffer. Eksempler på myke materialer er blant annet innenfor  medisin, mat, husholdningsprodukter, kosmetikk og maling.

– Produksjon av avanserte nanokomposittmaterialer, målrettede smarte medisiner, økt oljeutvinning med mer hører til områdene der kunnskapene fra fagfeltet myke materialer nå gjøres om til praksis, sier professor Jon Otto Fossum ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Fossum organiserer møtet, Nordforsk er hovedsponsor, og NTNU er medarrangør når fysikere diskuterer myke materialer, deres egenskaper og tilgrensende fagfelt.

Myke materialers vitenskap har et bredt tverrfaglig nedslagsfelt, og forskere  verden over er opptatt av bruk og utvikling av nye anvendelsesområder.

Dette er et nokså nytt forskningsområde i Norge. Franskmannen Pierre-Gilles de Gennes mottok nobelprisen i fysikk i 1991. Han regnes som grunnlegger av fagfeltet.

På deltakerlisten finner vi folk fra hele Norden og resten av Europa, og også fra USA og Cuba.