MiNaLab fyller 10 år

  • Av
    Kortnytt publisert 18.09.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

SINTEF og UiO feirer at det er det ti år siden Mikrosystemer- og nanoteknologilaboratoriet (MiNaLab) ble åpnet.

Åpningen var et resultat av en felles investering på 250 millioner kroner delt mellom SINTEF og Norges forskningsråd. Det var den gang en av de største enkeltinvesteringer innen norsk næringsrettet forskning siden Haldenreaktoren på 50-tallet.

MiNaLab er et av Norges mest avanserte laboratorier, og har hatt stor betydning for utvikling av både grunnleggende kunnskap, avansert teknologi og industri. Laboratoriet har også bidratt til at forskerne her har holdt et høyt nivå på forskningen i alle disse årene – noe som hatt innvirkning på utdanningskvaliteten ved UiO.

I løpet av disse ti årene har det blitt laget trykkmålere for fly og kunstige hjerter, nye typer solceller og nye materialer for gassensorer. En av MiNaLabs strålningsdetektorer har bidratt til å oppdage Higgs Boson, og andre sensorer hjelper oss med å resirkulere avfall eller å måle blodtrykk.