178778616

Hva er avgjørende for en utvikling av skolen som fremmer elevers læring og dannelse? Foto: Thinkstock

Hva er avgjørende for en utvikling av skolen som fremmer elevers læring og dannelse? Foto: Thinkstock