merdeduk_under-vann

Denne duken skal sørge for at merdene blir tette under avlusing av laks. Et problem er at duken kan dra merden under vann. I tillegg er det vanskelig å anslå hvor mye vann den inneholder. Det påvirker effekten av lusebehandlingen. Foto: SINTEF.