Følstad og Kvale

Asbjørn Følstad, SINTEF (t.v.) har jobbet sammen med Knut Kvale i Telenor for å finne ut hvordan selskapet kan forbedre nettjenestene sine. Fot: Telenor