virtuelle legemiddelgjennomganger

Verktøyet som forskerne nå utvikler skal gjøre det mulig for sykehjemslege, sykepleier og klinisk farmasøyt å samarbeide om legemiddelgjennomganger på sykehjemmet. På tross av for eksempel stor geografisk avstand mellom sykehjem, lege og klinisk farmasøyt. Illustrasjon: SINTEF.