Humanitært arbeid

For å bistå folk i krisesituasjoner trengs det hjelpearbeidere som er dyktige på mange ulike områder. Foto: Thinkstock

For å bistå folk i krisesituasjoner trengs det hjelpearbeidere som er dyktige på mange ulike områder. Foto: Thinkstock