robot

Slik styrer man en innendørs robot. Illustrasjon: Knut Gangåssæter

Inne i et rom kombineres gjerne ulike sensorsystemer med utfyllende egenskaper. Man kan for eksempel sette sammen et radiosystem og såkalte akustiske tårn som sender og mottar signaler, samt feste treghetssensor og kamera på selve roboten. Illustrasjon: Knut Gangåssæter