SintefBakterieBrensel-2711

Trondheim 08.04.2014 : Brenselscelle som renser avløpsvann og produserer energi ved hjelp av bakterier. Roman Netzer på Sintef Materialer og kjemi. Foto Thor Nielsen