d_foranBåten Illustrasjon Simen Ådnøy Ellingsen NTNU

Om strømningen er tilstrekkelig kraftig kan til og med én side av båtvaken bli liggende delvis foran båten. Illustrasjon: Simen Ådnøy Ellingsen, NTNU

Om strømningen er tilstrekkelig kraftig kan til og med én side av båtvaken bli liggende delvis foran båten. Illustrasjon: NTNU