Båtvaker strømmer Illustrasjon Simen Ådnøy Ellingsen NTNU

Bølgemønsteret bak en båt kan endre seg drastisk om vannet under overflaten er i bevegelse, og avhenger sterkt av hvilken vinkel strømningen danner med båtens kjøreretning. Illustrasjon: Simen Ådnøy Ellingsen

Bølgemønsteret bak en båt kan endre seg drastisk om vannet under overflaten er i bevegelse, og avhenger sterkt av hvilken vinkel strømningen danner med båtens kjøreretning. Illustrasjon: Simen Ådnøy Ellingsen