Det anatomiske teater

Publikum inviteres til å utforske bilder og forestillinger om kroppen i film og medisin, og å diskutere medisinsk etikk. Foto: NTNU

Publikum inviteres til å utforske bilder og forestillinger om kroppen i film og medisin, og å diskutere medisinsk etikk. Foto: NTNU