Trinity Health – Medisinering

Undersøkelser viser at eldre pasienter med stor sannsynlighet vil bli feildiagnostisert og oftere utskrevet med ubehandlede helseproblemer på grunn av at akuttmottak har dårlig kompetanse i å håndtere pasientgruppen.