oljeplattform

Produksjonen på plattformen må stanses når oljeprøvene skal hentes opp fra reservoaret og fraktes opp gjennom rørsystemet. Foto: Thinkstock.com

Produksjonen på plattformen må stanses når oljeprøvene skal hentes opp fra reservoaret og fraktes opp gjennom rørsystemet. Foto: Thinkstock.com