Rushtrafikk

Rushtrafikk

Rushtrafikk

- Vi må sykle mer, fly mindre og kjøre mye mindre bil, sier solcelleforsker Turid Worren Reenaas. Foto: Thinkstock Photos