Rushtrafikk

– Vi må sykle mer, fly mindre og kjøre mye mindre bil, sier solcelleforsker Turid Worren Reenaas.
Foto: Thinkstock Photos

Rushtrafikk

Rushtrafikk