Ny heder til NTNUs hjerneforskere

Hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser er valgt inn som medlemmer av US National Academy of Sciences.

Bare fire nordmenn er valgt inn i organisasjonens 150-årige historie, og May-Britt Moser er den første norske kvinne med slikt medlemskap. Moserne er også de yngste nordmenn som er valgt inn.

– Vi er både glade og overrasket, sier May-Britt Moser som leder Senter for nevrale nettverk på NTNU. – Vi hadde ingen anelse om at vi ble nominert. Å bli valgt inn i National Academy of Sciences er et tegn på stor faglig anerkjennelse, noe vi er dypt takknemlige for.

Nasjonens rådgivere

The National Academy of Sciences (NAS) er en privat, non-profit organisasjon som består av anerkjente forskere.

NAS ble etablert av den amerikanske kongressen i 1863, under Abraham Lincolns styre. Formålet var å gi USA uavhengige, objektive råd omkring forhold knyttet til vitenskap og teknologi. Forskerne som blir medlemmer velges inn på grunnlag av fremragende bidrag til vitenskapen.

200 nobelpriser

Organisasjonen velger å tilknytte seg internasjonale medlemmer, men bare amerikanske statsborgere har stemmerett i NAS.

I går ble det offentliggjort valg av 84 nye amerikanske og 21 utenlandske medlemmer. Antall aktive medlemmer er nå på 2214, og det totale antallet utenlandske medlemmer er 444 . Nesten 200 av medlemmene har mottatt nobelprisen.