Klima jordkloden

Verden er nå helt i øvre enden av utslippsscenarier som er presentert i tidligere IPCC-rapporter. Foto: NASA

Verden er nå helt i øvre enden av utslippsscenarier som er presentert i tidligere IPCC-rapporter. Foto: NASA