Immunforsvaret virus

Straks cellene har identifisert en fiende starter et omfattende maskineri for å koordinere innsatsen mot fienden. Foto: Thinkstock

Straks cellene har identifisert en fiende starter et omfattende maskineri for å koordinere innsatsen mot fienden. Foto: Thinkstock