Graf geofysiske metoder Kombinasjoner

Grafen viser hvor mange geofysiske metoder som ble brukt kombinasjon på et og samme prosjekt. Figur: Lars Gustavsen, NIKU og Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet

Grafen viser hvor mange geofysiske metoder som ble brukt kombinasjon på et og samme prosjekt. Figur: Lars Gustavsen, NIKU og Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet