vinbilde

De gamle maurerne i Spania var muslimer, og de anså derfor vin som noe negativt. Men å forby vin i Spania var ikke mulig. Derfor avgiftsbela de produket for å begrense salget. Økonomer har i etterkant utviklet avgiftssystemet videre ved å føye til subsidier som et middel til det motsatte; å stimulere til økt forbruk. Foto: Morguefile.