Borerobot video

Denne videoen viser kor enkelt takboring kan gjerast, ei oppgåve som vanlegvis medfører ubehagelege stillingar og mykje støv og støy. Her vert boreroboten testa av Håvard Halvorsen, dagleg leiar i nLink. Video: nLink AS.

Denne videoen viser kor enkelt takboring kan gjerast, ei oppgåve som vanlegvis medfører ubehagelege stillingar og mykje støv og støy. Her vert boreroboten testa av Håvard Halvorsen, dagleg leiar i nLink. Video: nLink AS.