Vestfronten Nidarosdomen

Bildet er fra app som er utviklet i prosjektet. Bak alle punktene ligger det ulike historier, bilder, musikkfiler eller videoer.