Lawrence of Rome

Dette er Lawrence, eller St. Lavrans – en av Romas syv diakoner. Nå henger skulpturen på Vestfronten på Nidarosdomen.