Sensor_illustration

Blodsukkeret vårt kan variere mykje når vi vert kritisk sjuke. Den nye GlucoSet-sensoren føretek kontinuerlege målingar, og kan redde liv. Foto: GlucoSet AS.

Blodsukkeret vårt kan variere mykje når vi vert kritisk sjuke. Den nye GlucoSet-sensoren føretek kontinuerlege målingar, og kan redde liv. Foto: GlucoSet AS.