Heksesot_Mycoteam

Termografi av heksesot. Heksesotet vises som striper på veggen og på taklisten. Her sammenfaller det med de områdene som hadde en lavere overflatetemperatur enn veggen forøvrig. Foto: Mycoteam.