Ferske tall viser at Facebook står sterkt. Foto: Photos.com

Facebook: 10 år – 10 typer

Kronikk publisert 05.02.14

Førsteamanuensis Berit Skog identifiserer ti hovedtyper av Facebook-brukere.

Facebook fyller 10 år 4. februar. Ferske tall viser at nettstedet står sterkt. Dette har sammenheng med konsernets evne til å tilby stadig nye funksjoner og tjenester som oppleves som attraktive, som tidslinje, grupper, «like»-tegnet. Også det siste tilskuddet, «Paper», kan ha et suksesspotensial. Dette er en applikasjon betegnet som en personalisert avis, med temabaserte seksjoner og innhold ut fra brukernes statusoppdateringer og bilder. «Paper» lanseres i forbindelse med 10-årsjubileet.

Her vil jeg markere jubileet med å beskrive Facebook ut fra bruksmønstre og typer brukere. Fremstillingen bygger på spørreundersøkelser jeg har gjennomført blant unge og voksne, og typologien er basert på svarene deres. De ulike typene er nødvendigvis ikke gjensidig utelukkende. Bruken av Facebook kan være situasjonsbetinget, slik at en kan veksle mellom ulike typer bruk.

Sosial Facebook-er

I et valg mellom flere alternativer, fremhever brukerne det sosiale som det viktigste ved Facebook. Dette fordi Facebook gjør det lettere å holde kontakt venner, spesielt de som bor på andre steder enn en selv. Også vennelista understøtter poenget. Omtrent samtlige inkluderer barndomsvenner og gamle klassekamerater, slik at nettstedet blir en gunstig arena for å holde kontakt med disse. Mange voksne deltar i hjemstedsgrupper, her treffer de gamle kjente, også viktig for identitet og stedstilhørighet. Det sosiale ivaretas i tillegg ved å kommentere og å «like» andres statusoppdateringer og bilder, via diskusjoner og bruk av chatten. Sistnevnte er spesielt populær blant unge. Chatten er en av funksjonene som bidrar til prosjekt «Sosial»; nettstedets største force, og som også favner og illustrerer den Sosiale Facebook-eren.

Oppdatert Facebook-er

En annen populær aktivitet er å følge med på venners statuser, bilder og meldinger. Dette sorterer som nest viktigst i deltagernes vurdering av Facebook . Mange liker å følge med på og holde seg oppdatert om venners liv. Dette kan også innebære at en har utbytte av linker til nyheter og artikler som venner deler. Den oppdaterte Facebook-eren er nødvendigvis ikke en negativ faktor. Facebook er stedet der en gir av seg selv, kommuniserer, interagerer med og gir og får respons fra venner.

De aller fleste liker Likes. Foto: Photos.com

De aller fleste liker Likes. Foto: Photos.com

Facebook-titteren

Denne typen er en nær slektning av «Facebook-titteren. Et karakteristisk trekk er at vedkommende også er opptatt av hva andre gjør, men holder seg til rollen som betrakter av andres liv fremfor å kommunisere med andre. En forventet gjensidighet mangler. «Titteren» kan formidle sin kunnskap om en person til utenforstående, bli «avslørt», og kan av den grunn bli mindre populær enn den oppdaterte Facebook-eren.

 Facebook-flørteren

Facebooks kommunikasjonsfasiliteter er velegnet for flørt og varme følelser. Både statusfeltet og chatten kan brukes til dette formålet. Også deling av bilder og tagging kan inngå i et flørteprosjekt. Det samme gjelder strategisk bruk av «liker»-tegnet for å signalisere at en liker både en status og også vedkommende som har delt den. I tillegg bruker vi symboler og tegn fra det digitale språket til å understøtte det romantiske budskapet, som hjertetegn og smilefjes «Vi ses <3 <3» varme klemmer :) :).

Et typisk utviklingstrekk i dag er at både smilefjes og hjerter fremstår i duoer og trioer. Dette fordi disse symbolene er såpass mye brukt at en må forsterke effekten gjennom gjentagelser for å forsikre seg om at kjærlighetsbudskapet blir oppfattet. Også «liker»-tegnet kan brukes strategisk for å signalisere at en liker både en status og personen som har publisert den. De ivrigste Facebook-flørterne finner vi i aldersgruppen 13 – 18 år, men også godt voksne opptrer som digitale flørtere.

Imagebyggeren

Facebook er også en arena for å fronte seg selv, her inngår både statusoppdateringer, bilder, interesser, gruppemedlemskap m.m. Også hvordan en uttrykker seg på dette nettstedet, bidrar til å vise hvem man er (dialekt, bokmål, nynorsk, forkortelser, samt bruken av tegn og symboler). Mange anser det som tendensiøs imagebygging dersom en poster positive fremfor negative statuser om sin hverdag. (Denne «Lykkeland-fortellingen» kan også avspeile at en ikke ønsker å dele private problemer på en offentlig arena som Facebook). Den gylne presentasjonen av en selv, gjerne understøttet med et dandert og stylet profilbilde, gjør at Facebook kan brukes strategisk til å vise hvem man vil fremstå som, og også hvilke sider en vil synliggjøre mht smak og stil. Noe som kan forklare at ca 50 % til å synes at det skrytes for mye på Facebook, altså at det blir vel mye imagebygging.

Lik det eller ikke: Facebook er blitt en viktig del av manges liv. Foto: Photos.com

Lik det eller ikke: Facebook er blitt en viktig del av manges liv. Foto: Photos.com

Den omsorgsfulle Facebook-bruker

Facebooks fasiliteter innebærer at kan dele fra sin hverdag, som via status eller grupper. Mange bruker nettstedet til å informere venner og familie om sykdom, det kan gjelde ulike faser av alvorlig sykdom, og også dødsfall. Facebook fungerer da både som informasjonskanal og som en arena for egenterapi; ved at en kan skrive og sette ord på det problematiske. Et positivt trekk er at venner bryr seg: via ønsker om god bedring, ved å sende støtte- og sympatihilsener, og ved å vise omsorg og medfølelse. Venner kan også stille opp med praktiske råd og hjelp. I rollen til den omsorgsfulle Facebooktypen inngår det også å vise venner oppmerksomhet. Mange setter eksempelvis stor pris på å få en hilsen på bursdagen, velkjent med at Facebook nå fungerer både som bursdagspåminner og implisitt omsorgsarbeider.

Facebook-Proffen

Facebook er velegnet for å lage avtaler, organisere og for å invitere til events. Dette kan gjelde både private avtaler, da en ofte bruker chatten. Men også større arrangement, som fotballtrening, gjenforeningsfester, dugnadsgrupper m.v. kan organiseres gjennom dette nettstedet. Denne typen bruk er målrettet og pragmatisk, og betegnes her som proff.

Facebook-Debattanten

Facebook har i den senere tid også profilert seg som en arena for diskusjoner og debatter. Slike diskusjoner skjer både i statusfeltet og i egne fag- og temagrupper. Dette gjør nettstedet interessant også for voksne, som er i klart flertall mht bruken av diskusjonsgrupper. Blant Facebook-debattantene finner vi de som synes det viktigste ved Facebook er å delta i diskusjoner og å si sin mening.

«Like» -entusiasten

«Like»-tegnet på Facebook er både populært og omdiskutert. Ca 90 % av deltagerne i den siste Facebookundersøkelsen min (2013) svarer ”ja” til utsagnet «Jeg blir glad når venner «liker» meldinger og bilder jeg legger ut». Både statusoppdateringer, kommentarer, bilder, lenker m.v. kan markeres med et ”like”. Dette blir synlig via et rød lys øverst på hjemmesiden til den som får et ”like”, samt som statistikk over antall ”likes” under meldingen, bilder m.v. som vedkommende har delt. Visualiseringen av ”liker”-tegnet har gjort det til et bærekraftig virkemiddel og en vellykket forretningsstrategi av Facebook-grunderen.

Facebook er blitt en naturlig del av det å holde styr på nettverket vårt. Foto: Photos.com

Facebook er blitt en naturlig del av det å holde styr på nettverket vårt. Foto: Photos.com

”Liker”-knappen har både en sosial funksjon, det kan kalles «limet» i kommunikasjonen mellom venner, det fungerer som et popularitetsbarometer, som en imagebygger (mange likes kan innvirke på selvtilliten), og som normgenerator (hva en bør «like»). «Liker»-tegner kan bidra til å styre hva vi deler, og mange sletter meldinger og bilder når «like» uteblir. Disse normene samles i typen «Like»-entusiasten, som altså fra en samlet vurdering setter stor pris på å bli «likt» på Facebook.

Facebook-Nerden

Denne typen er begeistret over alle fasiliteter på Facebook, og kan ikke peke ut en bestemt funksjon som er viktigere enn andre. Alt fremstår som like viktig. Ca 10 % av deltagerne i undersøkelsen blant 665 Facebook-brukere høsten 2013, sorterer innenfor denne kategorien.

10 typer – En jubilant

De ti Facebook typene må oppfattes som idealtyper. Hensikten er å fremheve det særegne ved profilen, fremfor å vektlegge nyanser. Hver type gjenspeiler egenskaper ved nettstedet og ved brukerne. Den sosiale, den Oppdaterte, Proffen, den Omsorgsfulle m.m illustrerer disse kriteriene Det samme gjelder to digitale nykomlinger: Facebook-GPS-eren, som legger stor vekt på å vise hvor han er, og Facebook Gameren, som bruker nettstedet til tester og spill.

Gladest av alle var Facebook-nerden. Illustrasjon: Jarmo Roksa/Skog/NTNU

Gladest av alle var Facebook-nerden. Illustrasjon: Jarmo Roksa/Skog/NTNU

Spørreundersøkelsene er webbasert, og lagt opp slik at deltagerne ender opp som en bestemt Facebook-type ut fra sitt svarmønster. De får også et klistremerke som «bevis» på hvilken type de er; en svært populær gimmick. Både Flørterne, «Like»-entusiastene, Omsorgsfulle og Proffe m.v. var godt fornøyd med sitt design-merke. Men gladest av alle var Facebook-nerden, både fordi vedkommende kjente seg igjen i denne typen, og ikke minst fordi det tilhørende klistremerket hadde høy kulhetsfaktor. *copyright Jarmo Roksa/Skog NTNU

Det siste får stå som et symbolsk uttrykk for at vi 4. februar markerer jubileet til en 10-åring.

Innlegget ble først publisert på forskning.no 4. februar 2014.