Oseberg03

Trondheim 23.04.2008 : Testing av Osebergskipet skipsmodelltanken for Stiftelsen nytt Osebergskip. Per Werenskiold og Geir M. Røvik t.h. Sintef Marintek på Tyholt. Foto: Thor Nielsen

Her testes en modell av Osebergskipet i 2008. Per Werenskiold og Geir M. Røvik fra Marintek observerer. Foto: Thor Nielsen.