Prosjektet bak fileteringsmaskinen heter APRICOT, og er ett av 15 prosjekt i et nordisk marint innovasjonsprogram.

Fileteringsrobot kan redde norsk fiskeindustri

  • Av
    Publisert 13.01.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

En nyutviklet fileteringsmaskin plukker ut bein og skjærer raskt fileter av hvit fisk. Det kan gi norsk industri et hårdt tiltrengt dytt bak.

I motsetning til oppdrettslaks, varierer hvit fisk mye i størrelse og vekt. Det gjør at man fram til nå ikke har lyktes med å lage maskiner som kan filetere fisken.

FAKTA:

  • Prosjektet bak fileteringsmaskinen kalles APRICOT (automatic pinbone removal in cod and whitefish).
  • APRICOT er ett av 15 prosjekter i et nordisk marint innovasjonsprogram som ble opprettet under Nordisk Innovation for å utvikle nye produkter og løsninger for sjømatbransjen.
  • De involverte i prosjektet er Sintef, Norway Seafoods, det islandske selskapet Marel og Faroe Origin fra Færøyene.
  • Norge er verdens nest største eksportør av fisk, og på verdensbasis spises rundt 32 millioner måltider av norsk sjømat daglig, ifølge Sintef.

Men nå er fileteringsmaskinen klar som kan bety et positivt oppsving for norsk fiskeindustri.
Maskinen er et resultat av et prosjekt i regi av Nordisk Innovation der Sintef, Marel, Faroe Origin og Norway Seafoods har samarbeidet om utviklingen.


Ut med beina

Hvit fisk er komplisert og tidkrevende å filetere fordi beina er vanskelige å finne og fjerne. Tre til syv prosent av den mest verdifulle delen av fisken skjæres derfor unødvendig bort i dag.

Forskere ved SINTEF IKT har sammen med Marel utviklet røntgenløsningen benyttet i fileteringsmaskinen.  De har bruk CT-skanneren på Rikshospitalet for å lære mer om hvor beina i fisken sitter.

Den nye maskinen lokaliserer fiskebeina med røntgenteknologi, og fileterer fisken raskt og presist med en kraftig vannstråle. Det betyr at fisken er garantert beinfri og har betydelig mindre svinn enn ved manuell filetering. Se video av fileteringsmaskinen: http://youtu.be/BgPSmJ0n1Nc

Å filetere hvit fisk har vært et problem til nå siden fisken varierer så mye i størrelse og form.

Å filetere hvit fisk har vært et problem til nå siden fisken varierer så mye i størrelse og form.

 

Foredling i Norge

–Norge eksporterer bare 10-25 prosent bearbeidede produkter – avhengig av om det er hvitfisk eller oppdrettsfisk, sier Marit Aursand, forskningssjef ved SINTEF Fiskeri og havbruk.
–Flere av de viktigste sjømatproduktene våre – som laks, torsk og sild, blir minimalt behandlet eller foredlet før de sendes ut av landet. Mulighetene for å foredle mer i Norge er med andre ord stort, og roboten kan bety et gjennombrudd ved at vi får et sårt trengt konkurransefortrinn overfor lavkostnadsland  i Asia, Øst-Europa og Russland, sier Aursand.

I dag kan fisk fanget i Lofoten vandre gjennom to andre land for filetering og pakking før den igjen returnerer til Norge. Den nye oppfinnelsen vil derimot gjøre det mulig å sende fersk fisk direkte fra norske anlegg til butikkene.

– Fiskeforedling i Norge vil snart være en saga blott hvis ikke fileteringsprosessen automatiseres og blir effektiv og lønnsom. Derfor er den nye oppfinnelsen så viktig. Vi kan få høyere kvalitet og større utvalg av ferske fiskeprodukter, samtidig som industrien beholdes på norsk jord, sier Aursand.