Dbolt 240cm redigert

D-Bolt 240 cm: D-Bolt er en tøyelig bergsikringsbolt som holder sammen berggrunn på nytt vis. Foto: Charlie C. Li.

D-Bolt 240 cm: D-Bolt er en tøyelig bergsikringsbolt som holder sammen berggrunn på nytt vis. Foto: Charlie C. Li.